Skip to main content

Győri Hulladékégető Kft.

Hulladékégetőnk 1990 óta működik Győr északkeleti határában. Tevékenységünk az ipari termelés, szolgáltatás során keletkező veszélyes hulladékok környezetet veszélyeztető hatásának minimálisra csökkentésével a környezetvédelem ügyét szolgálja. Az évek során a jogszabályi előírások szigorodását követve jelentős technológiai fejlesztéseket hajtottunk végre, melyek elsősorban a hulladékégetés károsanyag kibocsátásainak csökkentésére irányultak. Ennek következtében technológiánk teljes mértékben megfelel az egyre szigorodó előírásoknak. Rendszeresen vizsgáljuk tevékenységünk környezeti hatásait. Ennek érdekében kibocsátásainkat folyamatosan ellenőrizzük.
A hulladékokat speciális, a veszélyes áruk szállítására alkalmas, ADR vizsgával rendelkező gépjárművekkel szállítják be az égetőbe. A hulladékok tömegét hídmérlegen mérjük, minőségét kísérő dokumentumok alapján szemrevételezéssel, szükség esetén laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizzük. A beszállított hulladékokról számítógépes nyilvántartás készül.
Az átvett hulladékokat fizikai tulajdonságaik, valamint csomagolási módjuk alapján, fedett gyűjtőhelyeken elkülönítve tároljuk.
A szilárd hulladékokat fedett és szigetelt bunkerbe fogadjuk, ahonnan kézi előválogatás, aprítás és homogenizálás után jutnak a kemence automatikus adagoló rendszerébe.
A folyékony hulladékokat kármentővel ellátott tartályokba fejtjük, majd zárt csővezetéken szivattyúzzák a kemencébe.
Égetés előtt a hulladékok összetételét korszerűen felszerelt laboratóriumban ellenőrizzük. A vizsgálatok alapján állítjuk össze az optimális égetési menüt.
A hulladékokat forgódobos kemencében égetjük el. A füstgázban lévő égéstermékek tökéletes égését utóégető biztosítja. A füstgáz hőtartamát hőhasznosító gőzkazán, gőzturbina és villanyáramgenerátor segítségével hasznosítjuk.
A lehűtött füstgázt száraz elven működő füstgáztisztító rendszerrel tisztítjuk. A savas komponenseket mészhidrát por és folyékony nátrium-hidroxid, a szerves komponenseket és illékony fémtartalmat aktív kokszpor, a szilárd port pedig zsákos porszűrő segítségével távolítjuk el. A tisztított füstgáz végső utótisztítását kalcium-hidroxid és aktív koksz tartalmú granulátummal (SOR-BALIT) töltött mozgóágyas abszorberben végezzük. A távozó füstgáz paraméterei nagy biztonsággal megfelelnek a legszigorúbb hazai és az EU által előírt határértékeknek is.
A hulladékégetés és füstgáztisztítás folyamata számítógéppel vezérelt és ellenőrzött. A szakképzett kezelőszemélyzet a mérőműszerek által mért értékek alapján felügyeli az égési folyamatot, és szükség esetén beavatkozik. A kezelők munkáját a teljes technológiára kiterjedő iparikamera-rendszer segíti.
A mérőműszerek által folyamatosan mért adatokat számítógép rögzíti. A tárolt adatok és videófelvételek megkönnyítik az ellenőrzést és a korábbi események rekonstruálását. A mért adatokat a hulladékégető honlapján közzétesszük.
A hulladékégetési szolgáltatásunkon kívül vállalunk veszélyes hulladék elszállítást is.
A Győri Hulladékégető Kft. 1998-ban szerezte meg az ISO 9001 és az ISO 14001 rendszerek tanúsítását. 2004-től integrált minőségügyi- és környezetvédelmi rendszert működtet.
Égetőnk az EU Bizottsága által a hulladékégetés tekintetében elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos előírásokat 2023 év végéig teljesíti.
A Hulladékégetőnkben égethető hulladékok:
– olajok, olajiszapok, egyéb olajos szilárd hulladékok
– halogénmentes és halogéntartalmú oldószerek, iszapok
– festékes hulladékok, gyanták, ragasztók, kittek
– gyógyszergyártási hulladékok, egészségügyi hulladékok
– növényvédőszer-gyártás és felhasználás hulladékai
– laboratóriumi vegyszermaradékok
– különböző szennyezett göngyölegek és hordozóanyagok
– műanyag papírhulladékok, termelési selejtek